Wat houdt het onderzoek in?

Het onderzoek is in drie fases verdeeld.

Fase 1
Deze fase wordt uitgevoerd bij GGZ InGeest te Amsterdam om de bruikbaarheid en uitvoerbaarheid van het onderzoeksproject te beoordelen. Fase 1 is inmiddels afgerond.

Fase 2
Deelnemers aan fase 2 van het onderzoek worden geïnterviewd over hun ‘mentale beelden’ van zelfdoding (bijvoorbeeld: je ziet je eigen begrafenis) en ‘verbale gedachten’ (bijvoorbeeld: de zin ‘ik ben niets waard, ik moet dood’) over zelfdoding. Onderwerpen zoals de inhoud, emotionele ervaring, aantal, en levendigheid van deze verbale gedachten en/of mentale beelden worden besproken. Daarnaast vullen deelnemers een vragenlijst in over depressie, zelfdodingsplannen en piekeren. U kunt alleen deelnemen aan het onderzoek als uw behandelaar hiermee akkoord is.

Indien u mee wilt doen aan het onderzoek wordt u uitgenodigd voor het interview dat zal plaatsvinden op de instelling waar u in behandeling bent. Dit interview duurt ongeveer een uur tot anderhalf uur. Voor de start van het interview doen wij een korte (10 minuten) taak, genaamd Breathing Focus Task. Tevens wordt u gevraagd om thuis via internet een vragenlijst in te vullen. Het invullen van de vragen duurt ongeveer 70 minuten.

Fase 3
Als u in aanmerking komt voor fase 3 en besluit mee te doen aan dit onderdeel van het onderzoek wordt u, door middel van een loting, toegewezen aan een experimentele behandeling of aan een gebruikelijke behandeling. U heeft dus een kans van 50% dat u de nieuwe behandeling kunt volgen. Het betreft een toevoeging aan uw gebruikelijke behandeling. De aanvullende EMDT-behandeling bestaat uit (maximaal) 6 sessies en wordt aan u individueel gegeven door een ervaren therapeut van de GGZ-instelling waar u momenteel in behandeling bent. De behandeling die u al krijgt wordt gewoon voortgezet gedurende deze periode.

Als u in de gebruikelijke behandeling ingeloot wordt dan blijft u de behandeling die u nu al krijgt ontvangen. Wij vragen aan u de bereidheid om zich door het lot te laten toewijzen aan een van de beide condities, en ook als u in de gebruikelijke conditie terecht komt vragen wij u om voor, tijdens en na de onderzoeksperiode metingen toe te staan, d.w.z. voornamelijk vragenlijsten in te vullen.

Beide behandelgroepen worden op een aantal momenten gevraagd om thuis via het internet vragenlijsten in te vullen. In totaal zullen er 6 van zulke momenten plaatsvinden: voordat de behandeling begint, nadat de 6 EMDT-sessies zijn gedaan en vervolgens 3, 6, 9 en 12 maanden na de laatste EMDT-sessie. Ieder meetmoment duurt ongeveer 30 minuten voor het invullen van de vragen. Alleen de eerste keer duurt het langer om vragenlijsten in te vullen, zo’n 90 minuten.

Tijdens het onderzoek wordt u twee keer gevraagd om een geheugentaak op de computer te doen. Dit zal ongeveer 15 minuten duren.