Voor EMDT-therapeuten

Eye Movement Dual Task (EMDT) behandeling

Het optreden van suïcidale intrusies voorspelt mogelijk suïcidaal gedrag en kan daarom een essentieel aanknopingspunt voor suïcidepreventie zijn. Het doel van de EMDT-interventie is om de emotionele lading en de intensiteit van suïcidale intrusies te verminderen, en ervoor te zorgen dat de intrusies minder frequent voorkomen en als minder opdringerig worden ervaren.

EMDT-training

De training Eye Movement Dual Task is bestemd voor psychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen en psychiaters die in het kader van het Simagery-onderzoek suïcidale intrusies zullen behandelen door middel van deze additionele behandeling. Enkel therapeuten die werkzaam zijn bij deelnemende instellingen komen in aanmerking voor de EMDT-training. De accreditatiecommissie van de FGzPt heeft deze training voor 5 punten geaccrediteerd in het kader van de herregistratie van klinisch (neuro)psychologen. De kwaliteitsregister Psychotherapie (NVP) heeft deze training voor 5 punten geaccrediteerd in het kader van bij- en nascholing.

De volgende personen zijn betrokken bij de training:
● Prof. dr. Ad Kerkhof
● Dr. Marit Sijbrandij
● Prof. dr. Marcus Huibers
● Marieke Hesseling, MSc
● Jaël van Bentum, MSc