Vertrouwelijkheid

Voor dit onderzoek is het nodig dat uw persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt. Al uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden anoniem verwerkt in een dataset. Uw antwoorden op de vragenlijsten zijn gekoppeld aan uw persoonlijke gegevens door middel van een code. Persoonlijke gegevens zoals uw naam of adres zijn daardoor niet te achterhalen door de betrokken onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam. Alleen de hoofdonderzoeker en uitvoerend onderzoeker weten welke code u heeft. De Medisch Ethische Toetsingscommissie (METc) van het VUmc heeft wel de mogelijkheid om de codering van uw persoonlijke gegevens in te zien ter controle van de studie. Deelname aan de studie betekent dat de deelnemer toestemming geeft voor deze inzage.

De vragenlijsten die u via het internet invult zijn beveiligd, waarmee de verzameling van gegevens via het internet is gewaarborgd. Voor wetenschappelijke publicaties worden al uw gegevens zonder uw naam verwerkt. Het onderzoeksdossier wordt tot 15 jaar na afloop van de studie bewaard.

Met vragen over de vertrouwelijkheid van onderzoeksgegevens kunt u contact opnemen met het Simagery-onderzoeksteam.