Stand van zaken

2019

Een terugblik op 2018 laat zien dat er heel wat vorderingen zijn gemaakt in het Simagery-onderzoek:

● De pilotstudie bij GGZ InGeest in Amsterdam is inmiddels afgerond, een artikel hierover is nog in de maak.
● Het aantal deelnemende instellingen is uitgebreid met GGZ Oost-Brabant en het Vincent van Gogh Instituut.
● De EMDT-trainingen zijn inmiddels landelijk succesvol afgerond en bij de deelnemende instellingen staan de EMDT-therapeuten paraat.

Het jaar 2019 staat in het teken van de kwalificatieperiode (fase 2) en interventieperiode (fase 3). Deelnemers worden geïnterviewd over hun ervaringen van de suïcidale intrusies. Als in fase 2 blijkt dat de deelnemer last heeft van deze beelden van zelfdoding, kunnen ze mogelijk doorstromen naar fase 3. Deelnemers worden door middel van een loting toegewezen aan de experimentele behandeling (EMDT) of aan de gebruikelijke behandeling. Zo kunnen we onderzoeken of het uitvoeren van een duale taak (EMDT) de beelden van zelfdoding verminderd.

Geïnteresseerd in deelname aan het onderzoek naar suïcidale intrusies? Kijk hier of dat mogelijk is.