Achtergrond

Naar aanleiding van de Landelijke Agenda Suïcidepreventie gelanceerd door de Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voert de Vrije Universiteit Amsterdam een nieuw onderzoeksproject uit naar suïcidepreventie. Het doel van dit onderzoek is het vaststellen van de prevalentie van suïcidale beelden en gedachten bij patiënten met depressieve klachten en het evalueren van Eye Movement Dual Task (EMDT) om deze beelden en gedachten te laten afnemen.

Zelfdoding is een ernstig volksgezondheidsprobleem. Soms kunnen mensen last hebben van herhalende en opdringerige beelden en gedachten aan zelfdoding (suïcidale intrusies). Deze beelden en gedachten kunnen de huidige behandeling (voor o.a. een depressie) hinderen. Suïcidale intrusies gaan vaak over de toekomstige eigen zelfdoding, over de gevolgen ervan, of om terugkerende beelden van situaties die de aanleiding vormen voor de wens een einde aan het leven te maken. Deze voorstellingen gaan vaak gepaard met angst en spanning en kunnen belastend en opdringend zijn. Soms worden ze juist als geruststellend ervaren.

Uit onderzoek blijkt dat belastende beelden en gedachten kunnen worden verminderd door de beelden op te roepen, en tegelijkertijd een andere taak te doen, zoals oogbewegingen. Dit is aangetoond bij andere psychische klachten zoals traumatische of emotionele herinneringen (bijv. als behandeling voor Post Traumatische Stress Stoornis, PTSS). Wij denken dat op dezelfde manier de intensiteit en frequentie van suïcidale gedachten en beelden kunnen worden verminderd.