Welkom

Disclaimer:
Deze website was gemaakt voor een onderzoek in 2019.

Dit onderzoek was succesvol en we zijn nu in een implementatie phase.
Een nieuwe website is aan het ontstaan.

Ben je therapeut?
Lees dan hieronder meer over onze Nationale EMDT Trainingsdag
en de achtergrond van deze initiative.

Ondanks het groeiende bewijs dat suïcidale intrusies een link kunnen zijn naar suïcidaal gedrag is er weinig onderzoek gedaan naar het behandelen van deze intrusieve suïcidale beelden als een mogelijke interventiestrategie.
Onze multicenter gerandomiseerde klinische studie met 91 deelnemers, toonde aan dat de toevoeging van een Eye Movement Dual Task (EMDT) interventie (gericht op mentale beelden gerelateerd aan suïcide) boven op de reguliere behandeling, de ernst en de frequentie van suïcidale intrusies en suïcidale gedachten aanzienlijk kon verminderen binnen 6 weken. Het EMDT-behandelprotocol is met behulp van ervaringsdeskundigen, behandelaren, en experts op het gebied van EMDR en suïcidaliteit samengesteld. EMDT is voornamelijk gebaseerd op het duale-taak component uit de evidence-based Eye Movement Desensitization and Reprocessing Therapie protocol (Shapiro, 2001).  

Op 27 mei organiseren wij een Nationale EMDT Trainingsdag waarin wij therapeuten uitnodigen om getraind te worden in het uitvoeren van deze additionele module. Momenteel hebben therapeuten in de Nederlandse ggz weinig tot geen geschikte behandeling in hun ‘Toolkit’ beschikbaar voor het verminderen van deze suïcidale intrusies. Aanwezigen getraind worden in het uitvragen van suïcidale intrusies bij patiënten die momenteel suïcidaal zijn en mogelijk deze suïcidale mentale beelden en gedachten ervaren. Verder wordt het EMDT behandelprotocol besproken en vervolgens zullen er oefensessies plaatsvinden in het uitvoeren van de Eye Movement Dual Task additionele interventie op suïcidale intrusies. 

Dit initiatief wordt gefinancieerd door een Verspreiding- en Implementatie Impuls (VIMP) subsidie van ZonMw.

In de ochtend zullen er sprekers een praatje geven die experts zijn op het gebied van (het behandelen van) suïcidaliteit en suïcidale intrusies. Vervolgens zullen we de aanwezigen trainen in het uitvoeren van de additionele EMDT-interventie, en zullen een aantal EMDT-therapeuten die tijdens Simagery de interventie hebben uitgevoerd de oefenrondes etc. ondersteunen en eigen ervaringen delen.  

Accreditatie voor deze dag wordt geregeld, en de dag is gratis voor iedereen (incl. biologisch lunch, koffie en gebak.). Het zal plaatsvinden bij de mooie groene locatie “Antropia” (naast station Driebergen-Zeist).  

Gedurende de trainingsdag worden de volgende leerdoelen nagestreefd wat betreft kennis, vaardigheden, en attitude:  

  • Inhoudelijke kennis verwerven met betrekking tot de theoretische achtergrond en potentiële effectiviteit van duale taken met betrekking tot suïcidale intrusies en het behandelen van suïcidale intrusies. 
  • Het uitvragen van een suïcidale intrusie om een targetbeeld te vormen. 
  • Het uitvoeren van de Eye Movement Dual Task additionele interventie op suïcidale intrusies. 

LET OP: beperkt aantal plekken beschikbaar, dus geef je snel op!

Er is nog weinig bekend over de manier waarop gedachten aan suïcide leiden tot het daadwerkelijk uitvoeren van suïcide. Uit onderzoek blijkt dat veel suïcidale mensen terugkerende indringende beelden rondom suïcide ervaren. Aangenomen wordt dat deze beelden de kans op suïcide vergroten. Het verminderen van deze beelden is daarom een belangrijk aanknopingspunt om de kans op suïcide te verkleinen. Een gangbare manier om terugkerende beelden minder indringend te maken, is door middel van een duale taak zoals oogbewegingen tijdens het ophalen van de beelden (vergelijkbaar met EMDR).

Wij, onderzoeksteam van Vrije Universiteit Amsterdam, onderzoeken of suïcidale beelden en gedachten bij mensen onder behandeling samenhangen met de kans op suïcide, en of een duale taak met oogbewegingen deze beelden en gedachten laat afnemen en de kans op suïcide verkleint. Als deze innovatieve methode effectief blijkt, kan zij worden aangeboden in de GGZ als aanvulling op bestaande behandeling van suïcidale patiënten.

Op deze site vindt u achtergrondinfo over het onderzoek, een overzicht van de deelnemende instellingenen bij vragen kunt u contact opnemen met de onderzoekers. Regelmatig worden er updates over het onderzoek geplaatst.

Wij hopen u op deze manier over het onderzoek te kunnen informeren en u wellicht te interesseren voor deelname.

Ben je in gevaar? Bel dan direct 112. Ben je buiten levensgevaar maar wil je wel graag nu met iemand praten over je zelfmoordgedachten? Bel dan met een van de vrijwilligers op de crisisdienst op 0900-0113 of start een chat.