Welkom

Er is nog weinig bekend over de manier waarop gedachten aan suïcide leiden tot het daadwerkelijk uitvoeren van suïcide. Uit onderzoek blijkt dat veel suïcidale mensen terugkerende indringende beelden rondom suïcide ervaren. Aangenomen wordt dat deze beelden de kans op suïcide vergroten. Het verminderen van deze beelden is daarom een belangrijk aanknopingspunt om de kans op suïcide te verkleinen. Een gangbare manier om terugkerende beelden minder indringend te maken, is door middel van een duale taak zoals oogbewegingen tijdens het ophalen van de beelden (vergelijkbaar met EMDR).

Wij, onderzoeksteam van Vrije Universiteit Amsterdam, onderzoeken of suïcidale beelden en gedachten bij mensen onder behandeling samenhangen met de kans op suïcide, en of een duale taak met oogbewegingen deze beelden en gedachten laat afnemen en de kans op suïcide verkleint. Als deze innovatieve methode effectief blijkt, kan zij worden aangeboden in de GGZ als aanvulling op bestaande behandeling van suïcidale patiënten.

Op deze site vindt u achtergrondinfo over het onderzoek, een overzicht van de deelnemende instellingenen bij vragen kunt u contact opnemen met de onderzoekers. Regelmatig worden er updates over het onderzoek geplaatst.

Wij hopen u op deze manier over het onderzoek te kunnen informeren en u wellicht te interesseren voor deelname.

Ben je in gevaar? Bel dan direct 112. Ben je buiten levensgevaar maar wil je wel graag nu met iemand praten over je zelfmoordgedachten? Bel dan met een van de vrijwilligers op de crisisdienst op 0900-0113 of start een chat.